3e iCare Platform bijeenkomst

Gisteren vond in Utrecht de 3e Nictiz Platform bijeenkomst plaats. De opkomst en het enthousiasme waren groot. Dat is, zeker achteraf, niet verbazend gezien de onderwerpen en sprekers die op de agenda stonden. Hieronder een verslag.

Experiment Regelarme Instellingen

Merel Gosens (Projectleider, VWS) vertelde over de gedachte achter en aanpak van Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI). Ze begon met het toelichten van het proces. Kort gezegd komt het erop neer dat er 100 voorstellen zijn ingediend en daarvan 25 zijn of worden uitgewerkt met ondersteuning van VWS. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het experiment, VWS helpt bij het oplijnen van en afstemmen met andere betrokken partijen (NZa, CIZ, Zorgkantoren etc.). Daarna ging ze aan de hand van voorbeelden in op hoe organisaties de experimenten hebben vormgegeven en welke resultaten in de praktijk al zijn gerealiseerd. Via de site van In Voor Zorg en van Werken Aan De Zorg is een aantal van deze resultaten terug te vinden.
Daarna een ERAI uit de praktijk van Kars Hazelaar (CEO, Opella). Hij gaf ons door middel van een gepassioneerd en inspirerend verhaal inzage in de reis, gestart in 2007, die Opella aan het maken is en de keuzes die ze daarin maakt. Het belangrijkste doel van de reis is terug te keren naar de kern en eigenheid van Opella en minder afhankelijk te worden van externe partijen. Een one-liner die mij is bijgebleven is: “Wij waren subsidie verslaafd.”. Dat geeft wat mij betreft kernachtig weer hoe je je als organisatie door externe partijen kunt laten “opnaaien”, waarbij het doel van de organisatie zelf vaak wordt vergeten. “Vanaf 2007”, zo zegt Hazelaar, “is de klant in alles het uitgangspunt.”. Hij vertelt hoe ze bewust het word “Klant” hanteren, want “als je klant bent maak jij de keuze”. Opella heeft zich in 2007 een doel gesteld en zich gerealiseerd dat het bereiken van dat doel een radicale verandering vergt. Opella heeft daarbij structuur en cultuur tegelijk aangepakt. Een greep uit de maatregelen:
  • ERP ingevoerd (en alle andere automatisering overboord gezet)
  • modern bedrijfsvoeringprincipes geintroduceerd (franchise methodiek)
  • projectmethodiek (Prince II) ingevoerd
  • uitsluitend werken met externe projectleiders
Bovendien staan nu andere handen aan het bed waarbij het gaat om concentratie rond de klant op basis van gedeelde Drijfveren en Waarden. Tenslotte, en dat vond ik vanuit mijn rol een interessante, een strikte scheiding aangebracht tussen informatisering en automatisering, want, zo is de gedachte, een informatiseringsvraagstuk leidt niet noodzakelijkerwijs tot een automatiseringsoplossing.
Het ERP pakket dat is ingevoerd heet Fundum. Het besluit daartoe ging hand in hand met het besluit om alles wat tot dan toe aan automatisering in huis was rigoreus aan de kant te schuiven. Fundum is in nauwe samenwerking met Opella ontwikkeld en, zo zegt Hazelaar, dat was weleens moeilijk. Het is soms best confronterend om als organisatie zelf een analyse te maken om te komen tot de kern van wat je doet en waarom. Zoals alles bij Opella na 2007 start ook de automatisering met de vraag: Wat heeft de klant aan ICT? Dat helpt.
Hazelaar vertelt dat tijdens de reis veel wordt gesproken over “Regels, Regels, Regels”, maar, zo zegt hij, “Klagen over regels zegt vooral iets over jezelf”. Hij stelt dat we als sector veel regels aan onszelf hebben opgelegd. Een paar open deuren: “Met regels kun je je eigen verantwoordelijkheid ontlopen” / “Waar regels zijn is geen aandacht” / “Regels maken lijkt status te hebben” / “Regels zijn zelden op het resultaat gericht”. Dit geeft in een notendop weer hoe Opella met regels omgaat tijdens de reis.

Informatievoorzieningen AWBZ en gevolgen regeerakkoord

Christian Gonzalez (Programmamanager, VWS) heeft in vogelvlucht laten zien waarover vanuit VWS wordt nagedacht in het kader van Informatievoorzieningen in de AWBZ (iAWBZ). Daarbij wordt heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen quick wins, ofwel zaken die relatief snel te realiseren zijn, en de langere termijn. Op de korte termijn kan gedacht worden aan reductie van het berichtenverkeer AZR, maar ook aan een meer eenduidige vastleggen en interpretatie ervan. De langere termijn zal zich kenmerken door (uiteindelijk) een ingrijpende herziening en vereenvoudiging van de informatievoorziening in de AWBZ. Het lastige is daarbij te voorzien wat er precies bij komt kijken omdat alles zo nauw met elkaar verbonden is. Het is ook niet voor niets dat VWS de komende drie jaar nog zeker nodig denkt te hebben om “de stip op de horizon” te bereiken (en wie weet hoe die horizon er dan weer uitziet…). Op de site van platform IZO is eea terug te lezen.

Terugkoppelen werkgroep architectuur; Referentiedomeinenmodel Care

Cornelis de Pee (Vierstroom, trekker werkgroep RDC) (he, dat ben ik :-)) vertelde hoe de iCare Platform werkgroep architectuur met het referentiedomeinenmodel ziekenhuis als uitgangspunt de afgelopen maanden heeft gewerkt aan het referentiedomeinenmodel care. Hij gaf daarbij een doorkijkje in hoe de discussie verloopt en inzicht in de voortgang van de werkgroep. Het traject ligt op koers voor publicatie van versie 1 van het Referentiedomeinenmodel Care in april. Die publicatie zal via de site van Nictiz verlopen.

Resultaten brainstormsessie werkgroep Domotica

Erna vreeke (Adviseur, Nictiz & V&VN) heeft met de iCare Platform werkgroep Domotica uitgebreid gediscussieerd over Domotica toepassingen in de Care sector. Daarbij is gekeken naar welke toepassingen er zijn en welke toepassingen we voor de toekomst mogen verwachten. De vraag is in hoeverre traditionele domotica nog oplossingen kan bieden richting de toekomst. Meer en meer consumentendomotica komt beschikbaar en dat zou wel eens een interessante en toekomstbepalende ontwikkeling kunnen zijn. Het gaat dan veel meer om de functionaliteit dan om de techniek. Vandaar ook dat vanuit de werkgroep wordt gedacht aan het opstellen van “use-cases” voor veel voorkomende domotica toepassingen. Een voorbeeld van zo’n use-case is nader toegelicht.

Resultaten enquête ‘vraag naar standaardisatie?’

Irene van Duijvendijk (Adviseur, Nictiz) presenteerde de resultaten van de Nictiz enquête met als centrale vraag “is er vraag naar standaardisatie?”. Het antwoord op die vraag is een volmondig “ja”. Het is lastiger te duiden hoe die standaardisatie er precies uit moet zien. Vandaar de oproep van Irene om input te leveren.

Boek Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg

Henk Hutink (Programma Manager, Nictiz) kondigde de Nictiz publicatie over wet- en regelgeving in de gezondheidszorg aan. Dit boek zal volgende week dinsdag verschijnen. Het bevat een overzicht van de vigerende wet- en regelgeving in de gezondheidszorg met een korte beschrijving van inhoud, achtergrond en intentie van de wetgeving. Het brengt een complex thema op een luchtige manier geillustreerd met cartoons. Het verschijnt ook in epub en PDF op de Nictiz site.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s