Zorgdossier? Facebook!

Marieke heeft een berichtje op Facebook van mevrouw Jansen. Ze is zelfstandig wijkverpleegkundige en mevrouw Jansen is een van haar klanten. Hoewel ze jarenlang met plezier heeft gewerkt voor een grote thuiszorgorganisatie geniet ze nu ook, en misschien nog wel intenser, van haar werk. De thuiszorgorganisatie was niet veel meer dan een administratiekantoor. Met de komst van Sociale Media heeft die haar bestaansrecht verloren. De financiering van de zorg regelt de klant nu zelf, soms met een klein beetje hulp van Marieke.

Eigen Regie

Marieke heeft afspraken gemaakt met twee oud-collega’s die bij haar in de straat wonen. Met z’n drieën bestieren ze de omliggende straten. Elkaar en hun klanten ontmoeten ze op Facebook. Daar leggen ze samen met de klant de afspraken vast en rapporteren ze over de zorg. Het netwerk van de klanten zit ook op Facebook en kan precies volgen hoe het met hun dierbare gaat. Marieke heeft voor het doen van haar werk niet meer nodig dan haar smartphone. “Eigenlijk”, denkt Marieke weleens bij zichzelf, “snap ik niet zo goed dat we niet eerder op Facebook zijn gekomen…”. 

Participatie

De klant vindt het fijn, want het netwerk is een stuk groter geworden. Niet alleen kinderen, maar ook vrienden, neven, nichten, kleinkinderen etc. ontmoeten ze nu vrijwel dagelijks online! En met dat veel grotere netwerk is er eigenlijk altijd wel iemand die kan helpen als het nodig is. Marieke hoeft zich alleen te bekommeren om de echte zorginhoudelijke activiteiten.

Privacy

Vroeger maakten veel mensen zich zorgen over de privacy op Facebook, maar die tijd is al lang voorbij. Facebook is soms nog doelwit voor hackers, maar er is nooit echt informatie ‘op straat’ komen te liggen. De klant heeft nu zelf de regie over de toegang tot zijn of haar informatie. Marieke kan lezen en schrijven in het deel van het dossier dat de klant voor haar heeft opengesteld. Niet iedereen is even open, maar Marieke stemt met de klant af wat ze wel en niet nodig heeft om haar werk te doen. 
Marieke stopt haar iPhone in haar zak en gaat op weg naar mevrouw Jansen.
Dit bericht verscheen eerder op DigitaleZorgGids.